Annullering av elcertifikat den 1 april

  1. Anmälan om kvotplikt inom 14 dagar
  2. Deklarera kvotplikten senast den 1 mars
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat den 1 april
  5. Uppdatera dina uppgifter

Den 1 april varje år annulleras elcertifikat på ditt certifikatkonto baserat på din kvotpliktsdeklaration. När ett elcertifikat annulleras förbrukas det och kan inte säljas eller användas till uppfyllandet av kvotplikten.

Kvotpliktsavgift för varje saknat elcertifikat

Det antal elcertifikat som du har uppgett på din deklaration måste du inneha för att uppfylla din kvotplikt som annulleras. Om det inte finns ett tillräckligt antal elcertifikat att annullera på ditt certifikatkonto vid annulleringen den 1 april måste du betala en kvotpliktsavgift för varje saknat elcertifikat.

Kvotpliktsavgiften är 150 procent av det volymvägda medelvärdet på elcertifikat från den 1 april och ett år bakåt i tiden. Det är Energimyndighetens som beslutar om kvotpliktsavgift.