Deklarera kvotplikten senast den 1 mars

Varje år, senast den 1 mars ska du deklarera kvotplikten till Energimyndigheten.

  1. Anmälan om kvotplikt inom 14 dagar
  2. Deklarera kvotplikten senast den 1 mars
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat den 1 april
  5. Uppdatera dina uppgifter

Varje år ska du lämna in en deklaration av kvotplikten till Energimyndigheten. Där specificerar du fakturerad el, eventuella avdrag samt kvotplikten för det gångna året. Deklarationen ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 mars.

Kvotplikten fastställs genom att den kvotpliktiga elen multipliceras med kvoten för gällande beräkningsår. Här kan du se kvotnivåerna.

Förseningsavgift

Om deklarationen kommer in till Energimyndigheten efter den 1 mars kommer Energimyndigheten fatta beslut om förseningsavgift om 1 000 kr.

Deklarera via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor

Deklarationen kan du göra via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor.