Uppdatera dina uppgifter

Du som är kvotpliktig är skyldig att hålla de inrapporterande uppgifterna om ditt företag och kontaktpersoner uppdaterade.

  1. Anmälan om kvotplikt inom 14 dagar
  2. Deklarera kvotplikten senast den 1 mars
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat den 1 april
  5. Uppdatera dina uppgifter

Uppdateringarna ska rapporteras in till Energimyndigheten senast 14 dagar efter det att en förändring har skett.

Förändringar som ska rapporteras in är till exempel:

  • ändrade förhållanden av verksamheten så som fusion, upphörande av kvotpliktig verksamhet,
  • ändrade adressuppgifter. Obs! Eventuella fakturaadressuppgifter eller ändringar av de samma rapporterar du elektroniskt direkt i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar,
  • byte av kontaktpersoner,
  • återtagande av fullmakt,
  • byte av kontoansvarig, anmälan görs via E-tjänsten ”Anmäl behörighet i Cesar” som du finner genom att logga in via Mina sidor.