Deklarera kvotplikten senast den 1 mars

Varje år ska du lämna in en deklaration till Energimyndigheten.

I deklarationen specificerar du din elanvändning, eventuella avdrag från kvotplikten som du är berättigad till samt kvotplikten för det gångna året.

  1. Anmälan om kvotplikt inom 14 dagar
  2. Deklarera kvotplikten senast den 1 mars
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat den 1 april
  5. Uppdatera dina uppgifter

Deklarationen ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 mars.

Kvotplikten fastställs genom att den kvotpliktiga elen multipliceras med kvoten för gällande beräkningsår. Här kan du se kvotnivåerna.

Deklarera via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor

Deklarationen ska du göra via Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor.

Förseningsavgift

Om deklarationen kommer in till Energimyndigheten efter den 1 marskommer Energimyndigheten fatta beslut om förseningsavgift om 1 000 kronor.