Marknadsstatistik

Här hittar du statistik och marknadsinformation om elcertifikat. För aggregerad information rekommenderar vi att läsa våra månads-, kvartals- och årsrapporter, då dessa sammanställer information om kvotpliktig elanvändning, planerade projekt och godkänd produktion inom elcertifikatsystemet. 

Övrig statistik och marknadsinformation

Godkända anläggningar 

Dokumentet visar anläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat i Sverige. Listan uppdateras varje dag. 

Ladda ner Godkända anläggningar

Ladda ner Godkända anläggningar UG och EECS

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 

Dokumentet innehåller uppgift om kvotpliktig el, antal utfärdade samt annullerade elcertifikat, reserv av elcertifikat och kvotpliktsavgift för respektive år. Uppgifterna är sammanställda utifrån deklarationer som kvotpliktiga företag årligen lämnar till Energimyndigheten.

Ladda ner Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet (pdf)

Faktisk elcertifikatberättigad elproduktion

Dokumentet visar den faktiska elcertifikatberättigade elproduktionen för åren 2017 – 2020. Observera att alla anläggningar inte har tilldelningsfaktor 100 procent för elcertifikat, vilket innebär att den elcertifikatberättigade produktionen inte är densamma som anläggningens totala produktion.

Ladda ner Faktisk elcertifikatberättigad elproduktion 2017 – 2021