Här hittar du statistik och marknadsinformation om elcertifikat. För aggregerad information rekommenderar vi att läsa våra kvartals- och årsrapporter, då dessa sammanställer information om kvotpliktig elanvändning, planerade projekt och godkänd produktion inom elcertifikatsystemet. 

Övrig statistik och marknadsinformation

Godkända anläggningar 

Dokumentet visar anläggningar som är godkända för tilldelning av elcertifikat i Sverige. Listan uppdateras varje dag. 

Ladda ner "Godkända anläggningar"

Kvotpliktiga elintensiva aktörer 

Här presenterar vi de företag eller privatperson som är eller har varit registrerade som elintensiv industri enligt lag (2011:1200) om elcertifikat. 

Ladda ner "Kvotpliktiga aktörer"

Kvotpliktiga 2018 

Listan innehåller registrerade kvotpliktiga företag som deklarerat för det års elanvändning och elförsäljning som framgår av dokumentnamnet. 

Ladda ner "Kvotpliktiga 2018"

Detaljerade uppgifter elcertifikatsystemet 

Dokumentet innehåller uppgift om kvotpliktig el, antal utfärdade samt annullerade elcertifikat, reserv av elcertifikat och kvotpliktsavgift för respektive år. Uppgifterna är sammanställda utifrån deklarationer som kvotpliktiga företag årligen lämnar till Energimyndigheten.

Ladda ner "Detaljerade uppgifter elcertifikatsystemet"