Marknadsstatistik

För att öka förståelsen för hur elcertifikatsystemet fungerar ger vi varje år ut en rapport. I den presenterar vi statistik och övergripande information om systemet. Rapporten ger vi ut tillsammans med Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

  • Årsrapport 2021

    Den här rapporten är Energimyndighetens och Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) gemensamma årsrapport om den svensk-norska elcertifikatmarknaden.

    Med rapporten vill myndigheterna ge en bild av de viktigaste nyckeltalen för elcertifikatmarknaden under året.

    Från och med 2022 presenteras rapporten elektroniskt.

    Till årsrapporten för den svensk-norska elcertifikatmarknaden