För att öka förståelsen för hur elcertifikatsystemet fungerar ger vi varje år ut en rapport. I den presenterar vi statistik och övergripande information om systemet. Rapporten ger vi ut tillsammans med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).