Marknadsstatistik

Kvartalsrapporten anger status för elcertifikatsmarknaden och uppdateras kvartalsvis av Energimyndigheten. Den visar elcertifikatsberättigad elproduktion, prisutvecklingen samt information om förväntad kvotpliktig elanvändning. Rapporten innehåller tal för både Norge och Sverige. 

Kvartalsrapporter

Efterlyser du äldre kvartalsrapporter än 2016? Kontakta oss på elcert...@energimyndigheten.se så hjälper vi dig.