Marknadsstatistik

Energimyndigheten och NVE har fått i uppdrag att månadsvis publicera förenklade statusrapporter över hur utbyggnadstakten fortskrider.

Under perioden oktober 2020 till mars 2021 kommer Energimyndigheten och NVE varje torsdag klockan 13 andra veckan i månaden publicera en rapport som visar hur mycket som har tagits i drift och blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat föregående månad, samt totalt sedan den gemensamma marknaden startade 2012.

Månadsrapporter