Marknadsstatistik

Här hittar du länkar till prisinformation och marknadsstatistik.

Cesar och NECS webbplatser finns statistik om den gemensamma elcertifikatsmarknaden, som antal utfärdade och omsatta elcertifikat samt medelpris.

Elmäklaren Svensk Kraftmäklings webbplats

Här finns information om priset på elcertifikat som handlas via Svensk Kraftmäkling. Här presenteras prisinformation båda för spothandel och för forwardhandel.

Gå till: Elmäklaren Svensk Kraftmäklings webbplats

Elmäklaren ICAP Energy

ICAP Energy mäklar elcertifikat och bistår med prisinformation vid kontakt med dem.

Gå till: Elmäklaren ICAP Energy

Du kanske också vill läsa

Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

NECS – Statnetts register for elsertifikater og opprinnelsesgarantier