Här hittar du alla kvotpliktiga företag inom elcertifikatsystemet.

Kvotpliktiga elintensiva aktörer 

Här presenterar vi de företag eller privatperson som är eller har varit registrerade som elintensiv industri enligt lag (2011:1200) om elcertifikat. 

Ladda ner "Kvotpliktiga aktörer"

Kvotpliktiga 2021

Listan innehåller registrerade kvotpliktiga företag som deklarerat för det års elanvändning och elförsäljning som framgår av dokumentnamnet. 

Ladda ner "Kvotpliktiga 2021"