Marknadsseminarium

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras gemensamma svensk-norska elcertifikatseminarium.

Målet är att seminariet ska bli en återkommande mötesplats.

I västermenyn hittar du informationssidor för de olika seminarium som har arrangerats. Där finns länkar till program och till presentationer som visats.