Marknadsseminarium

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras gemensamma svensk-norska elcertifikatseminarium.

Målet är att seminariet ska vara en återkommande mötesplats där representanter från myndigheterna presenterar aktuell marknadsinformation och relevanta utredningar för marknaden.

Den 24 april 2015 arrangerade Energimyndigheten och NVE marknadsseminarium för första gången i Stockholm. Sedan dess har arrangemanget ägt rum varje år, växelvis i Sverige och Norge.

I västermenyn hittar du informationssidor för de olika seminarium som har arrangerats.

Där finns program och annan relevant information. Önskas du få tillgång till äldre presentationer, ta då kontakt med Energimyndigheten via elcert...@energimyndigheten.se.