Marknadsseminarium 2016

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Datum: 9 juni 2016

Plats: Gardermoen, Oslo

Program 

  • Inledning - Per Sanderud
  • Teknisk justering av kvotpliktskurvan i Norge - Maria Sidelnikova
  • Teknisk justering av kvotkurvan i Sverige - Roger Östberg
  • Kvotpliktskurvan i elcertifikatsystemet - Anton Eliston
  • Tidpunkt för godkännande av anläggning i Sverige - Roger Östberg        
  • Marknadsförbättrande åtgärder - Christina Beisland
  • Ytterligare underlag inför kontrollstation 2017: Utvecklingen efter 2020 - Leif Husabø
  • Summering av dagen - Mari Hegg Gundersen, Gustav Ebenå