Marknadsseminarium 2016

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Nästa marknadsseminarium kommer att hållas den 9 juni på Gardermoen (Oslo).

Program och presentationer

Programmet för seminariet hittar du i högermarginalen.

Presentationerna från seminariet hittar du här.