Marknadsseminarium 2017

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Datum: 31 maj 2017

Plats: Arlanda, Stockholm

Program 

 • Framtiden för förnybar energi
 • Status på elcertifikatmarknaden
 • Årsrapport 2016 och kvartalsrapport första kvartalet 2017
 • Annullering 2017
 • Databas över utbyggnadstakten
 • Planerade elcertprojekt i Sverige - metod
 • Finns det hopp för elcertifikatmarknaden
 • Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017
 • Tekniska justeringar Norge
 • Tekniska justeringar Sverige
 • EECS-ursprungsgarantier och förändringar efter 1 juni

Underlag

Energimyndighetens underlag för av fastställande kvoter i förordningen

Årsrapport 2016 för den gemensamma elcertifikatsmarkanden (på svenska)

Årsrapport 2016 för den gemensamma elcertifikatsmarkanden (på norska)