Marknadsseminarium 2018

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Datum: 25 maj 2018

Plats: Gardermoen, Oslo 

Program

  • Elcertifikatåret 2017
  • Tekniska justeringar av kvoter
  • Kontrollstation 2019
  • Energimyndighetens utredning kring utökad transparens i elcertifikatsystemet
  • EU:s vinterpaket