Marknadsseminarium 2018

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Årets seminarium genomförs den 25 maj på Gardermoen (Oslo). Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer. De teman som erbjuds i år är bland annat:

  • Elcertifikatåret 2017
  • Tekniska justeringar av kvoter
  • Kontrollstation 2019
  • Energimyndighetens utredning kring utökad transparens i elcertifikatsystemet
  • EU:s vinterpaket

Praktisk information

Program: Detaljerat program kommer senare

Tid: 25 maj 2018, 10:00 – 15:00

Plats: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Kostnad: 1 000 NOK. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Anmälan sker senast 9 maj via formulär på NVEs webbplats, där hittar ni även annan praktisk information.

Välkomna!