Marknadsseminarium 2019

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Årets seminarium genomfördes den 15 maj på Arlanda.

Program och presentationer

Program för det senast arrangerade seminariet hittar du i högermarginalen. Nedan finns presentationer och underlag från seminariet.

Underlag

Underlag för tekniska justeringar av svenska kvoter

Årsrapport 2018 för den gemensamma elcertifikatsmarkanden (på svenska)

Årsrapport 2018 för den gemensamma elcertifikatsmarkanden (på norska)