Marknadsseminarium 2019

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Datum: 15 maj 2019

Plats: Arlanda, Stockholm 

Program

 • Inledning – Caroline Asserup, Energimyndigheten

 • 100 procent förnybar elproduktion till 2040 – Martin Johansson, Energimyndigheten

 • Vindkraft i Norge, före och efter det nationella ramverket – Ann Myhrer Østenby, NVE

 • Elcertifikatsåret 2018 – Frida Hugaas Aulie, NVE

 • Tekniska justeringar av kvoter – Pernilla Norwald, Energimyndigheten

 • Historisk återblick – Roger Östberg, Energimyndigheten

 • Kontrollstation 2019 Svensk Vindenergis synpunkter – Mattias Wondollek, Svensk vindenergi 
  Kontrollstation 2019 Energimyndigheten – Roger Östberg, Energimyndigheten

 • Nya NECS – Ivar Clausen, Statnett

 • Nya avgifter i NECS och Cesar – Zinaida Kadic, Energimyndigheten

Underlag

Underlag för tekniska justeringar av svenska kvoter

Årsrapport 2018 för den gemensamma elcertifikatsmarkanden (på svenska)

Årsrapport 2018 för den gemensamma elcertifikatsmarkanden (på norska)