Marknadsseminarium 2020

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

 Årets seminarium genomfördes som ett webbseminarium den 11 juni.

Program och presentationer

Underlag

Underlag för tekniska justeringar av svenska kvoter

Årsrapport 2019 för den gemensamma elcertifikatmarknaden (på svenska)

Årsrapport för den gemensamma elcertifikatmarknaden (på norska)