Marknadsseminarium 2021

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangerades ett svensk-norskt elcertifikatseminarium den 18 juni 2021.

Årets seminarium genomfördes som ett webbseminarium den 18 juni.

Program

  • InledningMartina Berg, Energimyndigheten 
  • Marknadsuppföljning för 2020 och Q1 2021 – Frida Ljungek, Energimyndigheten
  • Tekniska justeringar - Liza Liwiz Yacoub, Energimyndigheten & Lars Fredrik Edvardsen Petrusson, NVE
  • Nytt uppdrag Kontrollstation 2023 - Pernilla Norwald, Energimyndigheten.

Underlag

Underlag för tekniska justeringar av svenska kvoter

Årsrapport 2020 för den gemensamma elcertifikatsmarkanden