Marknadsseminarium 2021

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Årets marknadsseminarium kommer att genomföras som ett webbseminarium den 18 juni.

Program

Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer om bland annat:

·       Marknadsuppföljning för 2020 och Q1 2021

·       Tekniska justeringar

·       Nytt uppdrag Kontrollstation 2023

Programmet är ännu inte helt färdigt utan det kommer att tillkomma ytterligare programpunkter.

Tidpunkt

Datum/tid: fredag 18 juni 2021, klockan 10:00–12:00
Plats: Digitalt 
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälan sker senast 16 juni

Anmälan marknadsseminarium 2021