Marknadsseminarium 2022

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium den 14 juni 2022.

Årets seminarium genomförs som ett webbseminarium den 14 juni.

Program

  • Inledning – Anton Jayanand Eliston, NVE
  • Teknisk justering – Liza Liwiz Yacoub, Energimyndigheten
  • Årsredovisning – Jørgen Kristoffer Tuset, NVE
  • Kvartalsrapport – Emil Forsén, Energimyndigheten
  • Kontrollstation 2023 – Ingvild Vestre Sem, NVE och Pernilla Norwald, Energimyndigheten

Praktisk information

Datum: tisdag 14 juni 2022
Tid: klockan 12:00-14:00
Plats: Digitalt via Teams
Kostnad: Gratis

Anmälan

Använd denna Teams-länk för att delta på seminariet:
Marknadsseminarium Elcertifikat 14 juni kl. 12

Välkomna!