Marknadsseminarium 2015

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet  arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Datum: 24 april 2015

Plats: Arlanda, Stockholm

Program 

  • Inledning - Erik Brandsma
  • Nyhetsbrev nr 3 2015
  • Analys av kommande tekniska justering av kvoter
  • Information om kvotpliktig elanvändning
  • Planerade projekt i Sverige
  • Reservens utveckling
  • Status för kontrollstationen i Norge
  • Status för kontrollstationen i Sverige
  • Tillgångsanalys för Norge