Marknadsseminarium 2015

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet  arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Målet är att seminariet ska bli en återkommande mötesplats. 2015 gick seminariet av stapeln den 24 april och arrangerades då i Sverige för första gången.

Under seminariet presenteras aktuella och relevanta ämnen för den svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

Program och presentationer

Program för det senast arrangerade seminariet hittar du i högermarginalen.

Via länkarna nedan kan du ladda ner presentationerna från det senaste seminariet:

Inledning - Erik Brandsma

Nyhetsbrev nr 3 2015

Analys av kommande tekniska justering av kvoter

Information om kvotpliktig elanvändning

Planerade projekt i Sverige

Reservens utveckling

Status för kontrollstationen i Norge

Status för kontrollstationen i Sverige

Tillgångsanalys för Norge