Elkundens bidrag till förnybar elproduktion

I ditt elpris ingår en kostnad för elcertifikat. Kostnaden bidrar till att elproducenter i allt större utsträckning väljer att satsa på förnybara energikällor. År 2020 var den genomsnittliga kostnaden 1,8 öre per kilowattimme.

Producenter av förnybar el får elcertifikat av staten

Systemet fungerar så att producenter av förnybar el som är godkänd inom elcertifikatsystemet får ett elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme el. Producenterna kan sälja elcertifikaten till elleverantörer som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning.  

Elleverantörens kostnad

Elleverantören tar ut en kostnad för elcertifikaten via elräkningen. Elkundens kostnad för elcertifikat varierar beroende på elleverantörens kostnad vid inköpet av elcertifikat, vad årets kvot är samt vilken typ av elavtal som elkunden har.

Elkundens genomsnittliga kostnad för elcertifikat i öre per kilowattimme under åren 2003-2021:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012    
1,5 1,9 2,3 2,1 3 4 5 5,3 4,4 3,6    

 

2013 2014 2015 2016  2017  2018 2019 2020 2021  
2,7 2,8 2,5  3,6  3,1 3,6 3,5 1,8  0,5  


Beräknad utifrån volymvägt medelpris per år för transaktioner i Cesar och NECS, exklusive moms och transaktionskostnader.