En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Det innebär att handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna.

Målet för den gemensamma elcertifikatsmarknaden var att öka den förnybara elproduktionen med 46,4 TWh mellan åren 2012 och 2030. Sverige skulle finansiera 15,2 TWh och Norge 13,2 TWh, men det var upp till marknaden att bestämma var och när ny produktion skulle ske.

Sverige hade även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh. Ökningen med 18 TWh finansierades enbart av Sverige. Målet för den gemensamma elcertifikatmarknaden nåddes redan i mars 2021.

Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

Illustration av den svensk-norska elcertifikatsmarknaden

Klicka för att se en förstoring av illustrationen med en förklarande text

Illustration elcertifikat