Råd och kommitté

Inom den svensk-norska elcertifikatmarknaden har två gemensamma institutioner upprättats; rådet och kommittéen. De har tilldelats uppgifter för genomförande och vidareutveckling av samarbetet.

Rådet ska säkra att den gemensamma elcertifikatsmarknaden fungerar och utvecklas i enlighet med avtal. Kommittén ska informera varandra och diskutera utformningen och tillämpningen av regelverk för tilldelning.

Enligt det avtal som upprättades den 29 juni 2011 mellan Sverige och Norge ska rådet bestå av representanter från Miljö- och energidepartementet i Sverige och Olje- och energidepartementet i Norge. Kommittén består av representanter från de både ländernas energimyndigheter, Energimyndigheten och Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE).

Mer information om rådet och kommittén finns i avtalet om en gemensam elcertifikatsmarknad.

Avtal om en gemensam elcertifikatsmarknad