Kvotnivåer

Kvotplikten varierar årligen. Nedan finns de fastställda kvoterna för åren 2003-2035. Från och med 2018 fastställs kvoterna i förordningen om elcertifikat.

Kvoterna från 2018 har fastställts av regeringen enligt
Energimyndighetens underlag för fastställande av kvoter i förordningen om elcertifikat.

Tekniska justeringar 2018

Teknisk justering av 2019 års kvot fastställdes av regeringen den 28 juni 2018 utifrån Energimyndighetens underlag.

Tekniska justeringar 2019

Energimyndighetens underlag till regeringen om tekniska justeringar av 2020 års kvot.

Tekniska justeringar 2020

Energimyndighetens underlag till regeringen om tekniska justeringar av 2021 års kvot.

Nya kvoter för åren 2024 - 2035

Energimyndigheten fick i uppdrag att räkna om kvoter i och med införande av stoppregel för elcertifikatsystemet.

Energimyndighetens underlag till regeringen om nya kvoter och en uppdaterad elanvändningsprognos. Kvoterna i nedanstående tabell kommer att uppdateras när regeringen har beslutat om nya kvoter i förordningen. 

 

Beräkningsår

Gällande kvoter i %

Förslag på nya kvoter i % 

2003 7,4  
2004 8,1  
2005 10,4  
2006 12,6  
2007 15,1  
2008 16,3  
2009 17,0  
2010 17,9  
2011 17,9  
2012 17,9  
2013 13,5   
2014 14,2   
2015 14,3   
2016 23,1  
2017 24,7  
2018 29,9  
2019 30,5  
2020 26,5  
2021 25,5  
2022 26,7  
2023 27,1  
2024 27,0  27,3
2025 27,2  29,6
2026 28,0  32,3
2027 29,3  37,6
2028 29,8  37,9
2029 30,4  38,3
2030 29,9  37,7
2031 28,4  35,9
2032 26,8  34,1
2033 24,5  31,6
2034 22,1  29,2
2035 20,6  27,6
2036 18,7  
2037 17,6  
2038 15,4  
2039 13,2  
2040 11,0  
2041 8,8  
2042 6,6  
2043 4,4  
2044 2,2  
2045 1,1