Elsystemet i Sverige

Elsystemet handlar om en sekundvis balans mellan användning och produktion, men även import och export av el med våra grannländer. Vi kan inte lagra el i någon större utsträckning, vilket gör elen till en färskvara. På den här sidan förklarar vi varför Sverige exporterar och importerar el, om elen räcker till och hur vi minskar risken för störningar och avbrott i elförsörjningen.

Hur funkar det svenska elsystemet?

Vill du veta hur Sveriges el produceras och hur vi säkrar en trygg elförsörjning? I filmen berättar vi om våra olika energikällor och vilka utmaningar som finns.

Om det svenska elsystemet

Kan Sverige drabbas av elstörningar?

Sverige kan drabbas av störningar i elförsörjningen, även om det är ovanligt. Här berättar vi vad som kan orsaka störningar.

Elstörningar i Sverige

Varför exporterar Sverige el?

Inom Sverige flödar elen hela tiden, mellan olika delar av landet. Samtidigt är Sverige en del av det gemensamma nordeuropeiska elsystemet, vilket minskar risken för störningar och avbrott.

Sveriges import och export av el

Höga energipriser – vad beror det på?

I den här filmen intervjuar vi Rebecka Bergholtz om svängande energipriser, varför Sverige påverkas av Europas priser och om vi kan hamna i en energikris.

Orsaker till höga energipriser