Varför exporterar Sverige el?

Det pågår en ständig överföring och flöde av el, både inom Sverige och mellan de nordeuropeiska länderna. Elexport och elimport är viktigt för att vi ska kunna upprätthålla vår levnadsstandard i Sverige. Det minskar också risken för störningar och avbrott i elförsörjningen, både för oss och för våra grannländer.

I filmen berättar vår analytiker Anna Andersson varför vi exporterar el och varför Sverige importerar el från exempelvis kolkraft.

Se fler filmer om det svenska elsystemet

spellista.png

Se fler filmer om det svenska elsystemet på vår Youtube-kanal


Balans mellan elanvändning och elproduktion 

I elsystemet måste det vara balans mellan användning och produktion i varje sekund. Import och export av el bidrar till den balansen. Det är viktigt eftersom det idag inte finns möjlighet att lagra el i någon större utsträckning. Sett över hela året har Sverige ett stort elöverskott, även på vintern. Men ibland räcker inte vår egen elproduktion för att möta elanvändarnas behov.

Sverige ingår i ett smart elsystem

Eftersom elanvändning och elproduktion varierar i de olika elområdena pågår det ständigt en överföring och ett flöde av el, både inom Sverige och mellan de nordeuropeiska länderna. Det här är möjligt tack vare att Sveriges elsystem är ihopkopplat i ett gemensamt elsystem med våra grannländer.

Eftersom vårt moderna samhälle är helt beroende av att vi har en elförsörjning som fungerar, måste vi också ha ett system som är robust och leveranssäkert. Tack vare att vi är en del av det smarta, integrerade systemet minskar risken för störningar och avbrott i elförsörjningen.

Varför importerar Sverige el från exempelvis kolkraft?

Vi har grannar i norra Europa som använder viss del kol när de producerar el, men det finns också gott om produktion av förnybar el. Att vi i Sverige ibland importerar el betyder alltså inte per automatik att den kommer från kolkraft. Det mesta vi importerar kommer från Norge, vars el till största delen kommer från vattenkraft.

 

Mer information

Årlig energistatistik - el, gas och fjärrvärme

Prognoser och scenarier över energianvändning och energitillförsel