Geotermisk energi

Geotermisk energi är energi som finns tillgänglig som värme i jordskorpan. Energin kan användas både för uppvärmning och för att producera el.

I vissa fall finns geotermisk energi lättillgänglig, som till exempel på Island med sina varma källor. På andra platser krävs det djupa borrhål för att kunna utvinna energin. Producenten behöver borra ner sig till ett djup där det går att pumpa upp tillräckligt mycket varmt vatten, för att sedan kunna nyttja värmen för uppvärmning eller det varma vattnet för att driva en turbin. I dagsläget är utvinningen av geotermisk energi begränsad i Sverige.

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

Lagar

Det finns lagar att ta hänsyn till.

Mer information finns på Riksdagens webbplats i:

På Boverkets webbplats finns information om:

 

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: