Drivmedelslagen

Drivmedelslagen innehåller specifikationer för de drivmedel som används på marknaden, exempelvis bensin i miljöklass 1. Lagen ställer också krav på att leverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från levererade drivmedel med 6 procent till 2020.

Energimyndigheten är utsedd som tillsynsmyndighet för den del av lagen som handlar om minskade växthusgasutsläpp och rapportering som leverantörerna är skyldiga att göra årligen. Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av att kvalitetsspecifikationerna är uppfyllda. Kravet om minskade växthusgasutsläpp kommer ursprungligen från bränslekvalitetsdirektivet som är ett EU-direktiv och som även gäller för andra medlemsstater i EU.

För att Energimyndigheten ska kunna följa upp hur leverantörerna uppfyller kravet om minskade växthusgasutsläpp rapporterar drivmedelsleverantörer varje år information om:

  • Levererade mängder drivmedel
  • Ursprungsland
  • Växthusgasutsläpp

Utifrån det som rapporteras beräknar Energimyndigheten hur leverantörerna klarar att uppfylla kravet om minskade växthusgasutsläpp och återkopplar detta till leverantörerna.