Författningar/juridik

Drivmedelslagen och drivmedelsförordningen implementerar bestämmelserna i EU:s bränslekvalitetsdirektiv (Fuel Quality Directive) i svensk lagstiftning. Energimyndigheten ansvarar för tillsyn av de delar som rör minskade växthusgasutsläpp samt rapportering från leverantörer. På den här fliken hittar du juridisk information som rör regelverket.

Bränslekvalitetsdirektivet

Bränslekvalitetsdirektivet (2009/30/EG) ställer krav på kvaliteter för olika typer av drivmedel. Dessa bestämmelser gäller inom hela EU. Direktivet ställer även krav på att drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen från drivmedel som de levererar med 6 procent till 2020. Ett rådsdirektiv (2015/652/EU) med beräkningsmetodik för detta ändamål har också beslutats.

Bränslekvalitetsdirektivet (europa.eu, engelska)

Drivmedelslagen

Drivmedelslagen (2011:319) trädde i kraft 1 maj 2011. Lagen innehåller specifikationer för olika bränslen samt krav på minskade växthusgasutsläpp från drivmedel.

Drivmedelslagen (riksdagen.se)

Drivmedelsförordningen

Drivmedelsförordningen (2011:346) trädde också i kraft 1 maj 2011. Som utpekad tillsynsmyndighet har Energimyndigheten meddelat föreskrifter (STEMFS 2017:3) som beskriver hur rapportering och beräkning ska ske inom ramen för drivmedelslagen.

Drivmedelsförordningen (riksdagen.se)

STEMFS 2017:3

STEMFS 2021:2

Vägledning

Det finns även en vägledning ER 2021:3 som är en komplettering och förklaring till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen (STEMFS 2017:3).

Vägledning