Växthusgasutsläpp

Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden.

Energimyndigheten sammanställer årligen en rapport, Drivmedel, i vilken vi visar bland annat hur mycket av varje drivmedel som levereras, växthusgasutsläppen från dem, och vilka råvaror som används (samt var de kommer ifrån). I vår webbshop finns de tidigare drivmedelsrapporterna att ladda ner.

Drivmedel 2022

Webbshop

Allt fler organisationer vill räkna klimatpåverkan från sina transporter. Vi rekommenderar att prata med er drivmedelsleverantör för att få korrekt data. I nedanstående tabell visar vi genomsnittligt utsläpp för olika drivmedel som levererats från alla leverantörer under 2022. Drivmedlens klimatpåverkan och värmevärde varierar, och det beror på:

  • hur mycket biodrivmedel som har blandats in,
  • vilken klimatpåverkan de inblandade biodrivmedlen har i ett livscykelperspektiv,
  • vilken klimatpåverkan den fossila andelen av drivmedlet har.

Drivmedel

g CO2e/MJ
g CO2e/liter
MJ/liter
Alkylatbensin MK1
93,3
3 004
32,2
Bensin MK1
85,5
2 659
31,1
Diesel MK1
66,7
2 356
35,3
Diesel MK3
77,4
2 748
35,5
E85
49,6
1 151
23,2
ED95
20,2
430
21,3
FAME100
33,3
1 099
33

HVO100

10,5
357
34

Flygfotogen

87,9
3 041
34,6

El

7,2
LNG/LBG (kg)
10,5
524
49,9
Fordonsgas (kg)
2,3
112
48,7
Naturgas, EU (kg)
69,3
3 125
45,1