Växthusgasutsläpp

Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden.

Energimyndigheten sammanställer årligen en rapport, Drivmedel, i vilken vi visar bland annat hur mycket av varje drivmedel som levereras, växthusgasutsläppen från dem, och vilka råvaror som används (samt var de kommer ifrån). I vår webbshop finns de tidigare drivmedelsrapporterna att ladda ner.

Drivmedel 2021

Webbshop

Allt fler organisationer vill räkna klimatpåverkan från sina transporter. Vi rekommenderar att prata med er drivmedelsleverantör för att få korrekt data. I nedanstående tabell visar vi genomsnittligt utsläpp för olika drivmedel som levererats under 2021. Drivmedlens klimatpåverkan och värmevärde varierar, och det beror på:

  • hur mycket biodrivmedel som har blandats in,
  • vilken klimatpåverkan de inblandade biodrivmedlen har i ett livscykelperspektiv,
  • vilken klimatpåverkan den fossila andelen av drivmedlet har.

Drivmedel

g CO2e/MJ
g CO2e/liter
MJ/liter
Alkylatbensin MK1
93,3
2 939
31,5
Bensin MK1
88,5
2 781
31,4
Diesel MK1
73
2 580
34,9
Diesel MK3
90,8
3 244
35,7
E85
45,9
1 134
24,7
ED95
20,5
438
21,3
FAME100
30,2
995
33

HVO100

15,3
520
34

Flygfotogen

88,5
3 062
34,6

El

13,1
LNG/LBG (kg)
36,9
1 875
50,8
Fordonsgas (kg)
10
491
49,1
Biogas
8,7
Naturgas
69,3