Växthusgasutsläpp

Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden. Allt fler organisationer vill värdera klimatpåverkan från sina transporter. Därför redovisar vi på denna sida genomsnittliga utsläpp för olika drivmedel i ett livscykelperspektiv.

Tabellen nedan avser drivmedel som levererats under 2018. Drivmedlens klimatpåverkan och värmevärde varierar, och det beror på:

  • Hur mycket biodrivmedel som har blandats in,
  • Vilken klimatpåverkan de inblandade biodrivmedlen har i ett livscykelperspektiv, och
  • Vilken klimatpåverkan den fossila andelen av drivmedlet har.

Drivmedel

g CO2e/MJ g CO2e/liter MJ/liter
Alkylatbensin MK1 93,3* 2 888 31,0
Bensin MK1 90,2 2 852 31,6
Bensin MK2 93,3* 3 004* 32,2
Diesel MK1 77,2 2 734 35,4
Diesel MK3 87,2 3 113 35,7
E85 48,5 1 118 23,1
ED95 31,7 681 21,5
Elektricitet 13,1**    
FAME 32,2 1 063 33,0
Fordonsgas

16,3 (Fordonsgas)

12,5 (Biogas 100)

73,6 (Naturgas)

 567***

828****

35,3***

49,0****

HVO 8,8 299 34
LNG/LBG 41,2 2 047**** 49,7****

* Eftersom inga biodrivmedel blandas in har detta drivmedel större klimatpåverkan än andra motsvarande drivmedel

** Svensk elmix enligt statistik för 2013 (JRC, 2017). Det är en svensk användarmix räknat över en livscykel med hänsyn taget till import och export.

*** Avser utsläpp/värmevärde per normalkubikmeter för drivmedel som rapporterats i den enheten

**** Avser utsläpp/värmevärde per kg drivmedel som rapporterats i den enheten