Växthusgasutsläpp

Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden. Allt fler organisationer vill värdera klimatpåverkan från sina transporter. Därför redovisar vi på denna sida genomsnittliga utsläpp för olika drivmedel i ett livscykelperspektiv.

Tabellen nedan avser drivmedel som levererats under 2019. Drivmedlens klimatpåverkan och värmevärde varierar, och det beror på:

  • Hur mycket biodrivmedel som har blandats in,
  • Vilken klimatpåverkan de inblandade biodrivmedlen har i ett livscykelperspektiv, och
  • Vilken klimatpåverkan den fossila andelen av drivmedlet har.

Drivmedel

g CO2e/MJ g CO2e/liter MJ/liter
Alkylatbensin MK1 93,3 2 986 32,0
Bensin MK1 90,9 2 920 32,1
Bensin MK2 93,3 3 107 33,3
Diesel MK1 76,5 2 690 35,2
Diesel MK3 95,1 3 414 35,9
E85 48,8 1 143 23,4
ED95 24,2 557 23,0
FAME100 32,7 1 078 33,0

HVO100

13,2 454 34,3

El

13,0    
LNG/LBG (kg) 19,5 971 49,9

Fordonsgas (Nm3)

 

15,8 

552

34,9

Fordonsgas (kg) 15,8 763 48,2
Biogas 12,7    
Naturgas 69,3