Växthusgasutsläpp

Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden. 

Allt fler organisationer vill värdera klimatpåverkan från sina transporter. Vi redovisar genomsnittliga utsläpp för olika drivmedel i ett livscykelperspektiv.

Tabellen nedan avser drivmedel som levererats under 2021. Drivmedlens klimatpåverkan och värmevärde varierar, och det beror på:

  • Hur mycket biodrivmedel som har blandats in,
  • Vilken klimatpåverkan de inblandade biodrivmedlen har i ett livscykelperspektiv, och
  • Vilken klimatpåverkan den fossila andelen av drivmedlet har.

Drivmedel

g CO2e/MJ g CO2e/liter MJ/liter
Alkylatbensin MK1 93,3 2 939 31,5
Bensin MK1 88,5 2 781 31,4
Diesel MK1 73 2 580 35,3
Diesel MK3 90,8 3 244 35,7
E85 45,9 1 134 24,7
ED95 20,5 438 21,3
FAME100 30,2 995 33

HVO100

15,3 520 34

Flygfotogen

88,5 3 062 34,6

El

13,1    
LNG/LBG (kg) 36,9  1 875 50,8
Fordonsgas (kg) 10 491 49,1
Biogas 8,7    
Naturgas 69,3