Växthusgasutsläpp

Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden. 

Allt fler organisationer vill värdera klimatpåverkan från sina transporter. Vi redovisar genomsnittliga utsläpp för olika drivmedel i ett livscykelperspektiv.

Tabellen nedan avser drivmedel som levererats under 2020. Drivmedlens klimatpåverkan och värmevärde varierar, och det beror på:

  • Hur mycket biodrivmedel som har blandats in,
  • Vilken klimatpåverkan de inblandade biodrivmedlen har i ett livscykelperspektiv, och
  • Vilken klimatpåverkan den fossila andelen av drivmedlet har.

Drivmedel

g CO2e/MJ g CO2e/liter MJ/liter
Alkylatbensin MK1 93,3 2 939 31,5
Bensin MK1 89,1 2 859 32,1
Diesel MK1 75,7 2 681 35,4
Diesel MK3 95,0 3 381 35,6
E85 48,6 1 138 23,4
ED95 25,4 622 24,5
FAME100 32,9 1 108 33,7

HVO100

20,4 695 34,1

El

13,1    
LNG/LBG (kg) 24,6  1 227 49,8

Fordonsgas (Nm3)

 

12,6 

447

35,4

Fordonsgas (kg) 12,6 617 48,8
Biogas 12,5    
Naturgas 70,7