Anläggningsbesked

Det är i Sverige möjligt att göra avdrag för energi- och koldioxidskatt för rena och höginblandade biodrivmedel. Detta ekonomiska styrmedel betraktas som ett statligt stöd enligt gemensamma regler inom EU. Enligt riktlinjerna för statligt stöd får driftstöd för livsmedelsbaserade biodrivmedel endast beviljas för anläggningar som tagits i drift före den 31 december 2013 och endast till dess att anläggningen har avskrivits fullständigt. Anläggningsbeskedet ska säkerställa att avdrag endast görs för biodrivmedel som uppfyller detta villkor. För låginblandade biodrivmedel krävs dock inget anläggningsbesked.

Anläggningsbeskedet behöver inte nödvändigtvis gälla för en specifik anläggning. För en drivmedelsleverantör som köper in biodrivmedel från flera olika anläggningar kan anläggningsbeskedet omfatta samtliga av dessa leverantörer.

För att få ett anläggningsbesked krävs att aktörer som gör avdrag för skatt på biodrivmedel har ett kontrollsystem. Kontrollsystemet ska vara utformat utifrån verksamhetens förutsättningar och syfta till att säkerställa att avdrag inte görs för livsmedelsbaserade biodrivmedel från anläggningar som tagits i drift efter den 31 december 2013 eller som är fullständigt avskrivna. För aktörer som endast hanterar biodrivmedel från restprodukter och avfall krävs inget kontrollsystem utöver kontrollsystemet för hållbarhetskriterier. För mer information om kontrollsystem, se Energimyndighetens vägledning som finns till höger på denna sida.

Ansökan om anläggningsbesked görs i samband med ansökan om hållbarhetsbesked via e-tjänsten hållbara bränslen, klicka på länken till höger för att komma till våra e-tjänster.