Frågor och svar om hållbarhetskriterier

Här hittar du frågor och svar om hållbarhetskriterier. Frågorna är indelade i kategorier för att du lättare ska få överblick och finna just den fråga du vill ha svar på. Lämna gärna synpunkter och eventuella följdfrågor till hb...@energimyndigheten.se.