Hjälpmedel

På denna sida har vi samlat olika typer av hjälpmedel som kan vara till nytta för rapporteringsskyldiga aktörer. Materialet speglar myndighetens bild av hur regelverket ska tolkas, men ska inte tolkas som juridiskt bindande. Det är därför viktigt att även ta del av det aktuella regelverket tillsammans med dessa hjälpmedel.

Beräkningsexempel för transport

IVL har tagit fram exempel på hur transportsteget i växthusgasminskning kan beräknas för biodrivmedel, biogas och biooljor. Exemplen omfattar alla transport- och distributionssteg i produktionskedjan.

Samrötning av biogas

Denna PM beskriver metodiken för hur producerad biogas kan fördelas vid samrötning av olika substrat, baserat på förväntade gasutbyten.

Biooljemodell

För flytande biobränslen finns det i princip inga normalvärden att använda vid bestämning av växthusgaser. IVL har därför tagit fram ett Excelbaserat beräkningsverktyg för flytande biobränslen. Verktyget finns i två versioner för nedladdning: en som är kompatibel med Excel 2007 och en som är kompatibel med Excel 2010.

Typiska växthusgasutsläpp för NUTS2-områden

Medlemsstaterna har i enlighet med förnybartdirektivet genomfört beräkningar av typiska växthusgasutsläpp från odling av råvaror på regional nivå. På Transparency platform (länk till höger) finns de beräkningsdokument som har granskats av EU-kommissionen samlade.

Beräkningsverktyg för biogas

I ett samarbete mellan Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och IVL har ett beräkningsverktyg tagits fram för redovisning av minskning av växthusgaser för biogas som levererats som fordonsbränsle. Verktyget ska vara ett hjälpmedel för rapportering enligt hållbarhetskriterierna för levererad biogas som fordonsbränsle. Mer information om verktyget finns på Energigas Sveriges hemsida.

Hållkollen

På Jordbruksverkets webbplats finns karttjänsten Hållkollen. Karttjänsten ska fungera som ett stöd för aktörer som vill visa att biodrivmedel producerad av råvara från svensk jordbruksmark uppfyller de hållbarhetskriterier som gäller för markanvändning. Med hjälp av informationen i kartorna kan rapporteringsskyldiga själva kontrollera om den mark där deras råvara odlats var åkermark 2008 och om ändrad markanvändning skett.

Tullnummerlista

Tullverket har gjort en översättningslista för KN-nummer. Ett sådant ska anges vid ansökan om hållbarhetsbesked. Vid frågor om KN-nummer kontakta Tullsvar.