Remiss: Verifiering av markkriterier för svensk agrobiomassa

Vi har tagit fram ett förslag till hur aktörer kan visa att markkriterier för svensk agrobiomassa uppfyller hållbarhetskriterierna. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

När det omarbetade förnybartdirektivet (REDII) genomfördes i svensk lagstiftning innebar det en del förändringar i hållbarhetskriterierna. Vi har utvärderat hur dessa förändringar påverkar den tidigare vägledningen kring verifiering av markkriterier för svensk biomassa. PM:et är en komplettering till rapporten Markanvändning och verifiering av markkriterier i Sverige (ER 2011:18)

Lämna synpunkter på förslaget senast 14 oktober.

 

Missiv 

Remiss PM