Reduktionsplikt

För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen från 1 juli 2018 infört reduktionsplikt för bensin, diesel och från 1 juli 2021 även för flygfotogen. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats. 

Reduktionsplikten innebär ett mer långsiktigt styrmedel jämfört med tidigare skattenedsättning och bidrar till användningen av mer klimatsmarta biodrivmedel. Styrmedlet ska bland annat bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030. Den som är skattskyldig för ett reduktionspliktigt drivmedel ska se till att drivmedlet bidrar till en viss minskning av klimatpåverkan. Det uppnås genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel.

Reduktionsnivåer

Sedan 1 januari 2022 är reduktionsnivåerna 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för dieselbränsle. Riksdagen har beslutat att pausa ökningen av reduktionsplikten för bensin och diesel, vilket innebär att samma reduktionsnivåer gäller även under 2023. Regeringen har meddelat att Tidöpartierna nått en politisk överenskommelse om att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel till sex procent från den 1 januari 2024 till och med 2026. Reduktionsnivån för flygfotogen är 2,6 procent 2023.

Vid beräkning av uppfyllandet av reduktionsplikten jämförs klimatpåverkan för det aktuella drivmedlet med en helt fossil motsvarighet. Klimatpåverkan från det aktuella drivmedlet beräknas genom att lägga ihop ingående komponenters (fossila och förnybara) klimatpåverkan i livscykelperspektiv, från produktion till användning.

Frågor och svar om reduktionsplikten