Beviljade projekt Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion

Här hittar du en beskrivning av alla beviljade projekt inom programmet Lokal och regionala insatser för förnybar elproduktion.

Pågående projekt

Nationellt projektkontor för lokal och regional näringslivsutveckling kring förnybar elproduktion

Stödmottagare: Vindkraftcentrum, Vindkraftcentrum.se - Projektkontor förnybar energi och näringslivsutveckling 
Projekttid:1 april 2020 - 31 december 2022
Stöd: 7 745 100 kronor

Webbplats: http://www.vindkraftcentrum.se/

 

Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå

Stödmottagare: Länsstyrelsen i Skåne Län, Regionala dialoger om den förnybara elproduktionens potential att avlasta elnätet 
Projekttid: 1 oktober 2020 - 30 juni 2022
Stöd: 2 160 032 kronor

Stödmottagare: Region Örebro län, Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer
Projekttid: 1 oktober 2020 - 31 december 2022
Stöd: 1 636 308 kronor

Stödmottagare: Region Jönköpings län, Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län
Projekttid: 15 september 2020 - 31 december 2022
Stöd: 859 583 kronor
Projektets webbplats

Stödmottagare: Länsstyrelsen i Värmlands län, Planera i medvind – vindbruksplanering för lokal förankring
Projekttid: 15 september 2020 - 30 december 2022
Stöd: 1 075 700 kronor

Stödmottagare: Hela Sverige ska leva x-ing Gävleborg, ”I med och motvind” - en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län 
Projekttid: 1 september 2020-09-01 - 31 december 2022
Stöd: 1 994 891 kronor
Projektets webbplats

Stödmottagare: Energikontor Sydost AB, Fånga vinden i Sydost 
Projekttid: 1 september 2020 - 30 september 2022
Stöd: 2 288 000 kronor
Projektets webbplats

Stödmottagare: Malmö kommun, Kunskapsinsatser för ökad lokal solelsproduktion i Malmö
Projekttid: 1 september 2020 - 30 juni 2022
Stöd: 1 996 859 kronor

Stödmottagare: Framtidsmuseet, Ung förändringskraft 
Projekttid: 1 september 2020 - 31 december 2022
Stöd: 1 950 000 kronor

Stödmottagare: Coompanion Värmland ekonomisk förening, DAMM/KRAFT - Lokal, kooperativ energiförsörjning
Projekttid: 1 april 2021 - 31 december 2022
Stöd: 1 570 900 kronor
Projektets webbplats

Arbeta med lokalt mervärde kring förnybar elproduktion

Stödmottagare: Länsstyrelsen i Skåne Län, Solmarken – mer kraft i Skåne
Projekttid: 1 september 2021 - 30 juni 2022
Stöd: 1 497 000 kronor
Projektets webbplats

Stödmottagare: Länsstyrelsen i Dalarnas Län, Innovationsnod hållbar vindkraft i Dalarna
Projekttid: 1 augusti 2021 - 31 december 2022
Stöd: 1 450 000 kronor

Stödmottagare: Innovatum Progress AB, Power Väst 2021-2022
Projekttid: 1 augusti 2021 - 31 december 2022
Stöd: 998 500 kronor

Stödmottagare: Energivision Syd, Näringslivsutveckling för offshorevind på sydkusten (NOS)
Projekttid: 1 augusti 2021 - 30 december 2022
Stöd: 930 500 kronor

Avslutade projekt

Pilotlän/regioner för regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Stödmottagare: Länsstyrelsen Norrbotten, Pilotlän för regionala analyser för en hållbar vindkraftsutbyggnad i Norrbottens län 
Projekttid: 16 mars 2020 - 31 oktober 2020
Stöd: 234 962 kronor

Stödmottagare: Västra Götalandsregionen, Västra Götaland - En pilot för hållbar vindkraftsutbyggnad 
Projekttid: 16 mars 2020-03-16 - 31 oktober 2020
Stöd: 500 000 kronor

Stödmottagare: Länsstyrelsen Östergötland, Hållbar vindkraft i Östergötland 
Projekttid: 13 mars 2020 - 31 oktober 2020
Stöd: 480 000 kronor