Information till dig som söker stöd eller fått projekt beviljat i programmet

E-kanalen

Alla rapporter ska skickas in via Energimyndighetens E-kanalen.

Manual E-kanalen   

Rapportera

Mall för lägesrapport

Mall ekonomisk lägesrapportering

Mall för slutrapport

Mall för ekonomisk slutredovisning

Innan du söker

Vägledning för ansökan i E-kanalen

Indirekta kostnader

Aktuella utlysningar

Just nu finns möjlighet att söka stöd till projekt som bidrar till näringslivsutveckling lokalt och regionalt, läs mer om utlysningen "Vill du arbeta med lokalt mervärde kring förnybar elproduktion?".