Omgivningsenergi

Omgivningsenergi är naturligt förekommande värmeenergi och energi som kan lagras i omgivningsluften. Man utnyttjar omgivningsenergin genom en värmepump.

Att ta vara på omgivningsenergi för att värma upp sin bostad innebär billig energi och ingen förbränning som skapar rök. Men det är dyrt att köpa och installera en värmepump och om pumpen går sönder kan du inte laga den själv. Det finns olika typer av omgivningsenergi, till exempel bergvärme, luftvärme eller värme från jord, grundvatten och sjö. För att installera en värmepump kan du behöva tillstånd från din kommun.

Bergvärme

En bergvärmepump hämtar värme från berggrunden och grundvattnet och du kan få mer än hälften av din totala energi från detta. Bilden visar hur ett hus värms upp med en bergvärmepump som finns i källaren. Pumpen hämtar värmen ur ett borrhål i marken och producerar sedan både värme och varmvatten. Du måste ha tillstånd av kommunen för att installera bergvärme.

Ett hus i genomskärning med en pump nedgrävd under huset. I huset finns element och badkar som det går pilar till från pumpen under huset.

Klicka på bilden för att se en större bild.

Luftvärme

Du kan få värme från luften på två sätt. Det ena sättet är med en uteluftsvärmepump och det andra sättet är med en frånluftsvärmepump. Uteluftsvärmepumpen tar värme från luften ute och frånluftsvärmepumpen tar värme från husets ventilationssystem. Bilden visar hur en uteluftsvärmepump tar värme från uteluften och överför värmen till husets vattenburna värmesystem. Värmepumpen värmer även husets varmvatten.

En uteluftsvärmepump placerad utanför ett hus i genomskärning. En pil visar att luft åker in i pumpen och en annan pil visar att luften åker ut. Bredvid pilen som pekar in i pumpen står det 7° och bredvid pilen som pekar ut står det 4°. I huset står det en kvinna i morgonrock i ett badrum. I huset finns även ett kök och ett rum med en tank.

Klicka på bilden för att se en större bild.

Värme från jord, grundvatten och sjö

Man kan använda den värmeenergi som finns på jordytan, i grundvattnet och i sjöar. Du kan få mer än hälften av din värme på det här viset. För att ta tillvara på den här värmen lägger man ner rör och slingor i marken eller vattnet. Bilden visar hur huset värms upp med en jordvärmepump som även producerar varmvatten. Värmen hämtas från slingan som ligger nergrävd i jorden.

Ett hus i genomskärning med en jordvärmepump som är nedgrävd under huset.

Klicka på bilden för att se en större bild.

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten för omgivningsenergi har vi samlat vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.