Riksintressen för energiproduktion

Energimyndigheten ansvarar för att ange riksintresseområden för energiproduktion och det kan handla storskaliga anläggningar som är nationellt intressanta eller som behövs i områden där energikonsumtionen är stor.

Exempel på kraftvärmeanläggning.

Det finns ett tiotal riksintressen för värmekraft. För dessa områden finns inga tydliga geografiska avgränsningar. En översyn av dessa äldre anspråk pågår där framtagande av värdebeskrivningar och geografiska avgränsningar för riksintresseanspråk tas fram. Samverkan i denna översyn sker med länsstyrelserna och Svenska Kraftnät.

De områden som har tydliga beslut är:

  • Brannäshalvön, Oxelösund. 
  • Brofjorden, Lysekil. 
  • Forsmark, Östhammar. 
  • Stillerydshamnen, Karlshamn 
  • Marviken, Norrköping. 
  • Braviken, Norrköping. 
  • Simpevarp, Oskarshamn. 
  • Industriområde, Stenungsund. 
  • Ringhals-Väröhalvön.