Solelportalen – vägledning om solceller

Välkommen! Funderar du på att skaffa solceller? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet. Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Nya regler för solcellsstöd 2021

Den 1 januari 2021 infördes en skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av solceller. Skattereduktionen ersatte det tidigare statliga stödet till privatpersoner för installation av solceller (”solcellsstödet”), för vilket ett ansökningsstopp infördes den 7 juli 2020.

Eftersom intresset för att investera i solceller har varit fortsatt stort har tillgängliga medel till solcellsstödet endast räckt till att bevilja stöd till privatpersoner som inkom med sin ansökan senast 31 mars 2020. Det har resulterat i att ett antal privatpersoner som sökte stödet fram till ansökningsstoppet fått avslag på sin ansökan.

I samband med vårändringsbudgeten den 14 april 2021 föreslog regeringen ett tillskott till solcellsstödet på 260 miljoner kronor. Syftet är att möjliggöra att fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om investeringsstöd ska få ta del av stödet. Innan förslaget blir verklighet ska vårbudgeten behandlas och beslutas av riksdagen, vilket sker den 16 juni.

Energimyndigheten har i dagsläget ingen information om den exakta utformningen av förslaget eller vad det innebär för de privatpersoner som berörs, utan hänvisar till Regeringens pressmeddelande.

För företag och kommuner har regeringen avsatt 260 miljoner kronor för investeringsstödet under 2021. Förordningsändringen medför att nya beslut kommer att kunna ges till företag och kommuner från den 15 januari med en stödnivå på 10% och med ett senaste slutförandedatum 30 september 2021. Det går inte längre att ansöka om solcellsstöd, då det tidigare ansökningsstoppet från 2020 ligger fast.

Läs mer om vad som gäller

För dig som är privatperson:

För er som är företag/kommuner:

Hitta på solelportalen

Välj bland ingångarna nedan eller i menyn vad du vill läsa om. Du kan också använda steg-för-steg-funktionen i den röda ”knappen”.

Du som är näringsidkande fastighetsägare hittar information som är speciellt riktad till dig i rutor med en röd ram runt.

Vi har även tagit fram solcellsguiden - från idé till färdig anläggning i två varianter som återger informationen från Solelportalen i ett enkelt och överskådligt format:

Information om myndighetens andra uppdrag och insatser på solelområdet går att hitta här. 

Här finns aktuell statistik som rör solel.

Här kan du läsa mer om solelportalen.