Solelportalen – vägledning om solceller

Välkommen! Funderar du på att skaffa solceller? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.

Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Hitta på solelportalen

Välj bland ingångarna nedan eller i menyn vad du vill läsa om. Du kan också använda steg-för-steg-funktionen i den röda ”knappen”.

Du som är fastighetsägare hittar information som är speciellt riktad till dig i rutor med en röd ram runt.

Här kan du läsa mer om solelportalen.

Information om myndighetens andra uppdrag och insatser på solelområdet går att hitta här. Här finns aktuell statistik som rör solel.

Vi har även tagit fram solcellsguiden i två varianter som återger informationen från Solelportalen i ett enkelt och överskådligt format:

Solcellsguide - från idé till färdig anläggning - för privatpersoner

Solcellsguide - från idé till färdig anläggning - för företag, föreningar och organisationer

Hur påverkar Covid-19 stödet?

Energimyndigheten bevakar eventuella konsekvenser som Covid-19 kan ha på energiteknikstöden och specifikt solcellsstödet. Vi har konstaterat att en följd av den rådande Covid-19-pandemin är att vissa planerade eller pågående installationen av solceller och energilager drabbas av förseningar.

Det är anledningen till att vi skickat en hemställan till regeringen om behov av förändringar i solcellsstödet. Läs vår nyhet om hemställan.