Det här ingår i en solcellsanläggning

En solcellsanläggning består inte enbart av solpanelerna på taket. Det behövs också andra delar för att fungera, exempelvis en växelriktare för att du ska kunna använda den ström som dina solceller producerar. 

  • Solceller: Solcellerna omvandlar energin i solljuset till elektrisk energi i form av likström (DC). De egentliga solcellerna är små. Därför kopplas de samman i moduler, ofta kallade paneler. När du köper solceller köper du alltså inte enskilda solceller utan moduler. En solcellsmodul består av ett antal seriekopplade solceller inkapslade i skyddande glas (eller plast).
  • Monteringssystem: Monteringssystemet behövs för att fästa solcellerna i taket eller fasaden på byggnaden.
  • Växelriktare: Solcellerna ger likström (DC) men elapparaterna i hemmet använder växelström (AC). Växelriktaren omvandlar likström till växelström. De styr även så att solcellerna belastas optimalt så att du får ut mesta möjliga effekt vid olika solinstrålning.
  • Anslutning: Din solcellsanläggning ansluts till husets elcentral. I elcentralen installeras säkringar och elmätare. Säkerhetsbrytare installeras på båda sidor om växelriktaren, alltså både på likströms- och växelströmssidan. Säkringar och säkerhetsbrytare installeras av solcellsinstallatörens elektriker. Elmätaren mäter hur mycket el som matas in och ut på elnätet. Om elmätaren inte klarar av att mäta inmatning av el så behöver den bytas ut. Detta görs kostnadsfritt av ditt elnätsföretag på säkringsabonnemang upp till 63 ampere (43,5 kW), förutsatt att du på årsbasis köper mer el från nätet än du matar in.

Hur fungerar systemet?

Här nedan ser du en figur som visar en solcellsanläggning i ett hus. Solcellerna (1 i figuren) omvandlar solstrålning till el i form av likström. Växelriktaren (2 i figuren) gör därefter om likströmmen till växelström som du kan använda i apparater i hemmet (4 i figuren) eller mata in på elnätet (6 i figuren). Elen används i första hand i ditt hus genom att solcellanläggningen ansluts till husets elcentral (3 i figuren), men om din solcellsanläggning producerar mer el än du använder för stunden så går överskottet in på elnätet. Elen både till och från ditt hus mäts i din elmätare (5 i figuren). Om du har batterier hemma kan du istället spara överskottet i dem.
Läs mer under Koppla batterier till solcellerna.

 

Klicka på bilden för en förstoring.

Ett solcellssystem. 1=solcellsmodul, 2=växelriktare, 3=elcentral, 4=solel som används direkt i huset, 5=elmätare, 6=in-och utmatning av el mellan hus och lokalnät.

Frågor och svar:

Får jag el i huset om jag har en solcellsanläggning och det blir ett strömavbrott i elnätet?

Nej, det räcker inte med bara en vanlig solcellsanläggning för att få el vid ett strömavbrott. Anledningen är att det i varje enskilt elsystem alltid måste vara balans mellan elproduktion och elkonsumtion. Detta gäller även i ett hus som kopplas bort från elnätet, oavsett om det är permanent eller under ett strömavbrott. Med ett batteri, styrelektronik och en brytare mot elnätet till din solcellsanläggning är det dock möjligt att balansera elproduktionen från solcellerna mot förbrukningen i huset utan hjälp av elnätet. Läs mer under Koppla batterier till solcellerna.

Hur länge har solceller funnits i Sveriges?

Sveriges äldsta solcellsanläggning är från 1984 och sitter på ett flerbostadshus i Huvudsta, Stockholm. Solcellerna producerar något mer solel idag än när de installerades. Det beror på att växelriktarna har bytts ut och är mer effektiva än de ursprungliga.

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera