Lär dig mer om solceller

Djupdyk i olika tekniker, miljöpåverkan och solceller i Sverige och världen. 

Här hittar du information som inte är nödvändig för att kunna köpa solceller men som ändå kan vara bra att känna till.

På sidan Förklaring av begrepp hittar du en kort ordlista.

Här kan du även fördjupa dig i vilka olika typer av solceller som finns på marknaden, Sveriges målsättningar på området eller i solcellers roll i energisystemet i stort.