Förklaring av begrepp

Här hittar du förklaringar av begrepp som du troligen kommer stöta på när du talar med sakkunniga om solcellsanläggningar. Även om du själv väljer att leta information, är begreppen nedan vanliga i sammanhang som rör solcellsanläggningar och teknik.

Anslutningspunkt

Anslutningspunkten (huvudsäkringen) markerar var husets elsystem slutar och elnätet börjar.

Elhandelsföretag

Elhandelsföretagen köper och säljer el. Du kan själv välja vem du vill köpa din el från och vem du vill sälja el från en solcellsanläggning till. Ditt elnäts- och elhandelsföretag behöver inte ingå i samma koncern.

Elnätsföretag

Elnätsföretagen äger elnäten som elen transporteras genom. Du kan bara välja det elnätsföretag som äger ledningarna där din anläggning finns.

Kilowatt (kW)

Kilowatt brukar förkortas kW och är ett mått på effekt, det vill säga hur mycket energi som omvandlas under en sekund.

Du kanske har sett att det står hur stor effekt olika elektroniska apparater har? För att räkna ut hur mycket energi de använder multiplicerar du effekten på apparaten med tiden du använder den. En brödrost med effekt på 1 kW som används en halvtimme förbrukar 1 kW * 0,5 timme (h) = 0,5 kWh.

Kilowattimme (kWh)

Kilowattimmar, eller kWh som det förkortas, är ett mått på energi. En kilowattimme räcker exempelvis för att ladda en mobiltelefon i 200 timmar eller för använda en kaffebryggare i omkring en timme och femton minuter.

Läs mer om vad en kilowattimme räcker till.

Solcellsmodulens märkeffekt (kW)

För att kunna jämföra olika moduler mäts modulers produktionskapacitet utifrån en standardiserad kontrollmätning med vissa specifika testvärden "Standard Test Conditions" (STC).

De testvärden som gäller vid STC är:

  1. solinstrålning på 1000 W/m² med vinkelrätt infall mot modulytan
  2. Modultemperatur 25°C
  3. "Air mass" 1,5 (AM 1.5) spektrum, det vill säga det spektrum ljuset har när det passerat jordens atmosfär en och en halv gång. Att sträckan 1,5 gånger atmosfärens tjocklek används beror på att solen väldigt sällan och på få platser står i zenit. Därav blir sträckan genom atmosfären ofta längre.

Under verkliga förhållanden utomhus inträffar extremt sällan STC-förhållanden. Därför producerar oftast modulerna en lägre effekt en märkeffekten. Men de kan även producera högre effekt under specifika förhållanden, till exempel om ljuset är starkt och det är kallt ute.

Verkningsgrad

Solcellmodulens verkningsgrad anger hur stor del av solstrålningen som omvandlas till elenergi. Många solcellsmoduler på marknaden har en verkningsgrad på runt 16–17 %. Det betyder att 16–17 % eller ungefär en sjättedel av energin i solstrålningen omvandlas till el (likström). I kablar och växelriktare får man en del förluster som gör att systemverkningsgraden blir lägre än för en enskild modul.