Målsättningar för solceller i Sverige

Det finns inget mål specifikt för hur mycket solel som ska produceras i Sverige. Däremot finns det målsättningar för förnybar energi inom Energiöverenskommelsen, och därmed även för solenergi.

Energiöverenskommelsen

I juni 2016 slöt fem riksdagspartier en ramöverenskommelse om den svenska energipolitiken, den så kallade energiöverenskommelsen, som ger en långsiktig plan för Sveriges energipolitik. I den beslutade partierna om ett mål att Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion år 2040.

Regeringskansliet - Överenskommelse om den svenska energipolitiken

I april 2018 presenterade regeringen en proposition om energipolitikens inriktning med samma mål.

Regeringskansliet - Proposition energipolitikens inriktning