Målsättningar för solceller i Sverige

Det finns inget mål specifikt för hur mycket solel som ska produceras i Sverige. Däremot finns det målsättningar för förnybar energi inom Energiöverenskommelsen och Elcertifikatsystemet, vilka båda berör förnybar energi och därmed även solenergi.

Energiöverenskommelsen

I juni 2016 slöt fem riksdagspartier en ramöverenskommelse om den svenska energipolitiken, den så kallade energiöverenskommelsen, som ger en långsiktig plan för Sveriges energipolitik. I den beslutade partierna om ett mål att Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion år 2040. I april 2018 presenterade regeringen en proposition om energipolitikens inriktning med samma mål. Läs mer på Regeringskansliets webbsida.

Sveriges mål om förnybar elproduktion

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat och teknikneutralt stöd, som har syftet att utöka den förnybara elproduktionen. Målet är att tillsammans med Norge öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Sverige har även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030. Solceller är en förnybar energiteknik som omfattas av elcertifikatsystemet. Läs mer om elcertifikatsystemet.