Test av solceller

Energimyndigheten genomför regelbundet tester av teknik för hushåll. Bland annat har vi testat solceller och växelriktare i svenska förhållanden.

Just nu pågår tester av hela solcellssystem. Resultat väntas under 2021.

Energimyndigheten har tidigare testat solcellsmoduler och växelriktare. Testerna visade om solcellsmodulerna stod pall för svenskt klimat, även snö och is, och hur de klarade hållbarhetstesterna. Du kan läsa om resultaten av testerna här.

Energimyndigheten har låtit forskningsinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, sammanställa information om solcellsmoduler och växelriktare för villor. Uppdraget resulterade i tre rapporter:

Här finns råd om vad du kan tänka på när du väljer solcellsmoduler och växelriktare samt kombinationer av dessa. Rapporten innehåller även tips angående installation och infästning av moduler på tak och fasader.

Besiktning av ett 40-tal solcellsinstallationer på villatak. Bland de besiktigade solcellsanläggningarna finns både traditionella solcellsmoduler och sådana som är integrerade i byggnaden. Fokus låg på att upptäcka brister i installationerna.

Sammanställning av rapporterade incidenter i solcellsinstallationer på villor i Sverige. Uppgifterna har samlats in från ett 30-tal olika källor och kartläggningen omfattar sammanlagt drygt 50 incidenter.