Test av solceller

Energimyndigheten genomför regelbundet tester av teknik för hushåll. Bland annat har vi testat solceller och växelriktare i svenska förhållanden.

Test av solcellssystem för villatak

Energimyndigheten har testat nio solcellsystem som finns att köpa på den svenska marknaden. I testet ingick granskning av installationerna samt systemens produktion och effektivitet under ett år.

Vill du veta mer om testresultaten och till exempel hur mycket el systemen kunde producera läs mer här:

Långtidstest av solcellssystem för villatak

I testet granskades även installationen utifrån hur bra leverantörerna är på dokumentation, märkning och skyltning, mer om den delen finns att läsa om här:

Installation av solcellssystem för villatak

Marknadsöversikt och rapporterade incidenter i solcellsinstallationer för villor

Energimyndigheten har låtit forskningsinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, sammanställa information om solcellsmoduler och växelriktare för villor. Uppdraget resulterade i tre rapporter:

Här finns råd om vad du kan tänka på när du väljer solcellsmoduler och växelriktare samt kombinationer av dessa. Rapporten innehåller även tips angående installation och infästning av moduler på tak och fasader.

Besiktning av ett 40-tal solcellsinstallationer på villatak. Bland de besiktigade solcellsanläggningarna finns både traditionella solcellsmoduler och sådana som är integrerade i byggnaden. Fokus låg på att upptäcka brister i installationerna.

Sammanställning av rapporterade incidenter i solcellsinstallationer på villor i Sverige. Uppgifterna har samlats in från ett 30-tal olika källor och kartläggningen omfattar sammanlagt drygt 50 incidenter.