Om solelportalen

Solelportalen är en informationsplattform för dig som är intresserad av att skaffa solceller till ditt hus eller din fastighet. Du kan läsa igenom alla portalens kapitel från början till slut eller välja de delar som intresserar dig mest. Trevlig läsning!

I Energimyndighetens regleringsbrev för 2018 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram en informationsplattform för solel. Solelportalen är resultatet av det uppdraget.

Portalens innehåll riktar sig till småhusägare/villaägare och näringsidkande fastighetsägare. Energimyndighetens målsättning är att underlätta för dessa målgrupper att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet eller fastigheten.

För att kunna tillhandahålla så heltäckande information som möjligt har Energimyndigheten tagit fram Solelportalen i samråd med Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket, Boverket och Skatteverket. Till stöd i arbetet har det även funnits ett ”användarråd” med representanter från ett flertal berörda företag och organisationer.

De externa parter som Energimyndigheten hänvisar till genom solelportalen ansvarar för den information som visas på deras respektive webbplatser.