Solelkalkylen

I solelkalkylen kan du räkna på vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar. Kalkylen är baserad på projektet Investeringskalkyl för solceller utfört av Mälardalens Högskola i forskningsprogrammet E2B2. Investeringsstödet är från och med 8 maj 2019 20 procent, du kan läsa mer på sidan Vanliga frågor och svar om investeringsstödet, mer om andra intäkter kan du läsa på sidan Löpande intäkter efter installation.

Kalkyl privatperson

Utgångsvärden som redan är förvalda utgår ifrån en typisk villa. Med dragfunktionerna nedan och i textrutorna kan du själv anpassa ingångsvärdena till just dina förutsättningar. Genom att hålla muspekaren över frågetecknen får du en vägledning till respektive antagande. Notera att valda värden och framtida förändringar i dem kan påverka resultatet stort.

Resultat

Återbetalningstiden blir:

Beräknad produktionskostnad:

Intäkter under anläggningens livstid per kW:

Summa intäkter: {{ resultsdata.RevenueInLifespan.RevenueTotalSum }} kr/kW

Kalkyl övriga

Med dragfunktionerna nedan och i textrutorna kan du själv anpassa ingångsvärdena till just dina förutsättningar. Genom att hålla muspekaren över frågetecknen får du en vägledning till respektive antagande. Notera att valda värden och framtida förändringar i dem kan påverka resultatet stort. Ägandeformen och anläggningsförutsättningarna påverkar ingångsvärdena. Du bör därför kolla upp vad som gäller för just dig innan du fyller i kalkylen, speciellt för skattereduktion och genomsnittligt pris på såld och köpt el. Kalkylräntan är en annan variabel som varierar stort mellan olika ägarkategorier och påverkar återbetalningstiden väsentligt.

Resultat

Återbetalningstiden blir:

Beräknad produktionskostnad:

Intäkter under anläggningens livstid per kW:

Summa intäkter: {{ resultsdataOthers.RevenueInLifespan.RevenueTotalSum }} kr/kW