Solelkalkylen

Just nu pågår en omarbetning av Solelkalkylens eftersom investeringsstöd och ROT-avdrag ersatts av skattereduktion vid installation av grön teknik.

Välkommen tillbaka snart!