Vad ska jag tänka på vid inköp och val av leverantör?

När du har kommit så pass långt i processen att det är dags att ta kontakt med en leverantör av en solcellsanläggning finns det en hel del saker att besluta. Här får du tips på vad som är bra att tänka på innan en första kontakt och när du väljer leverantör.