Hjälp inför förfrågan till leverantör

Det finns många företag som erbjuder helhetslösningar för solceller, men hur hittar du det bästa alternativet som passar för dig och ditt hus? Här får du några tips på vad som är bra att tänka på när du ska hitta en leverantör leverantörer.

Inför kontakt med leverantör

När du ska ta kontakt med en leverantör av en solcellsanläggning finns det saker som är bra att ha koll på för att undvika att inköpet tar lång tid och att det blir dyrt. Om du är osäker på hur du ska gå till väga kan du kontakta din kommuns energi- och klimatrådgivare. Kontaktuppgifter dit hittar du under sidan Kom i kontakt med en lokal rådgivare. Innan du går ut med en förfrågan kan det vara bra att ha funderat på vilken typ av anläggning du är intresserad av.

 • Några punkter som kan vara bra att lyfta när du går ut med en förfrågan till leverantörer är: 

  • Har din fastighet bra förutsättningar för en solcellsanläggning? 
  • Hur stor anläggning vill du ha? Finns det en viss del av ditt tak du kan tänka dig ha solcellsanläggningen på?
  • Storleken kan också bero på hur du vill använda anläggningen. Vill du främst använda elen själv, eller vill du också sälja överskottsel? Läs mer under Hur stor anläggning passar mig?
  • Vad är din budget? Hur mycket kan du tänka dig att lägga på anläggningen?
  • Finns särskilda förutsättningar för ditt tak att ta hänsyn till? Exempelvis lastbegränsningar, läs mer under Har mitt hus rätt förutsättningar?

Hitta en leverantör

När du skapat dig en bild av vilken typ av anläggning som du är intresserad av är det läge att hitta olika potentiella leverantörer att begära in offert från. Det finns idag ett stort antal leverantörer av solcellsanläggningar och olika företag har specialiserat sig på olika segment, som till exempel större fastigheter eller privatbostäder. Idag finns även ett fåtal aktörer som erbjuder alternativ till att köpa en anläggning, exempelvis hyrlösningar.

För att hitta leverantörer i ditt område kan du använda dig av exempelvis branschorganisationen Svensk Solenergi.

Ett annat sätt är att söka bland certifierade installatörer. Idag är ett antal solcellsinstallatörer certifierade enligt en frivillig EU-gemensam certifiering, (i Sverige reglerad i BFS 2015:4 CIN 2). En fördel är att de certifierade solcellsinstallatörerna har validerad kunskap om förnybar energi och installation av solcellsanläggningar, men för dig som konsument finns inga krav att välja en certifierad installatör. Läs mer om certifieringen här.

Du kan hitta certifierade installatörer nära dig genom att använda en söktjänst från certifieringsföretaget Incert. För att hitta ett företag med rätt certifikat anger du "företag med certifierade personer" i rullmenyn vid "Sök" och "Certifierad installatör-Solcellssystem" i rullmenyn "Certifikatstyp".

Frågor och svar:

Vart ska jag vända mig om något går fel?

Mer om hur garantier och reklamationer fungerar och vad du har för rättigheter som konsument kan du läsa på Hallå Konsument.

Får jag själv montera en solcellsanläggning?

Nej, av säkerhetsskäl får du inte utföra något av elinstallationsarbetet för en solcellsanläggning själv. Undantaget är om du är auktoriserad elinstallatör (Minst AL enligt 3 § i ELSÄK-FS 2017:4). Det är för att skydda dig och eventuell tredje person mot elchock och brand. För installation krävs ett registrerat elinstallationsföretag med rätt verksamhetstyp. I stort sett allt arbete vid installationen av en solcellsanläggning, bortsett från vissa montagearbeten när det gäller själva fastsättningen av solpanelerna klassas, som elinstallationsarbete. Det gäller även koppling av solpanelernas snabbkopplingsdon och förläggning av dess kablage.

Detta är lagstadgat i Elsäkerhetslagen (2016:732).

Läs mer:

Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera